นโยบายความเป็นส่วนตัว (นโยบายความเป็นส่วนตัว)

MatchMaker.work (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท ") ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและใช้เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในธุรกิจของเราและบริการต่างๆที่ บริษัท จัดให้ เราจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อไปนี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") และพยายามดำเนินการและการป้องกันที่เหมาะสมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "นโยบายความเป็นส่วนตัว") .